Ceza Hukuku

Samsun Ceza Hukuku Avukatı

İKİZLER HUKUK

Samsun Ceza Hukuku Bürosu ve Avukatlık Ofisi

Ceza hukuku, en genel tanımlamasıyla suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Kişiler, gerçekleştirdikleri fiillerin Türk Ceza Kanunu’na göre suç unsuru teşkil etmesi halinde yine kanunun çizdiği sınırlar dahilindecezalandırılmaktadırlar.

Hiç şüphesiz tüm hukuk kurallarının amacı toplumun düzenini sağlamaktır; ancak ceza hukukunun içerisinde,  hayati önem taşıyan değerlerimizin ihlali halinde bunların suç olarak tanımlanması ve bu suçlara karşı uygulanacak yaptırımlarım düzenlenmesi söz konusudur. Öte yandan bu hukuk dalı kişilerin temel hak ve hürriyetlerine en çok müdahalenin söz konusu olduğu hukuk dalıdır. Devletin yönetim mekanizması, ceza hukuku kuralları olmaksızın tek başına sosyal düzeni sağlayamaz. Bu nedenle bu mekanizma, Ceza hukuku kuralları çerçevesinde kolluk güçleri, savcılık makamı ve yargı birlikte hareket etmektedir.

Türk ceza yargılama süreci soruşturma ve kovuşturma evrelerinden oluşmaktadır.Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan şüphelinin hangi haklara sahip olduğunu bilerek hareket etmesi büyük önem taşır. Yine kovuşturma evresinde sanık olarak adlandırdığımız kişilerin yargılaması hassas bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Ceza muhakemelerinde, genel olarak iddia makamı, savunma ve yargılama faaliyetlerini görürüz. Bu noktada şahısların,en temel insani hakların başında gelen, kendilerini savunma hakları hususunda, bu konuda uzman ve hukuki bilgiye sahip avukatlardan destek almalarında fayda vardır. Bu iki sürecin ayrımı hakkında yeterli hukuki bilgiye sahip olunmaması, mağduriyet ve karışıklıklar  yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde çoğunlukla yeterli hukuki bilgiye sahip olunmadan; kolluk kuvvetleri, cumhuriyet savcısı ya da hakim önüne çıkarılma gibi durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Hal böyle olunca ciddi hak kayıpları ya da mağduriyetler yaşanmaktadır. Müvekkillerimizin Türk ceza kanunları karşısında hukuki sorunlarla karşılaşmaları halinde hak kayıpları ve mağduriyet yaşamamaları adına gerekli çalışmaları beraber yapmaktayız.

Aynı şekilde, suçtan zarar görenlerin ya da mağdur kimselerin de haklarının korunması için de ofisimiz hizmet vermektedir.

15+

YILLIK TECRÜBE
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china