Miras Hukuku

Samsun Miras Hukuku Avukatı

İKİZLER HUKUK

Samsun Miras Hukuku Bürosu ve Avukatlık Ofisi

Miras, ölen kişinin geride kalan mal varlığı olup, miras teriminin teknik karşılığı “tereke”dir. Mirasbırakan  diğer ifadesiyle muris, ölen kişi olup, her zaman gerçek kişidir. Mirasçı ise murisin ölümü halinde murisin terekesinin kendisine intikal ettiği gerçek ya da tüzel kişilere denir. Mirasçılara “varis” ismi de kullanılmaktadır.Bir kimsenin ölmesi halinde terekenin içerisindeki sadece mirasbırakanın hakları değil; aynı zamanda borçları da bir bütün olarak yasal ve diğer mirasçılarına intikal etmektedir.

Mirasçıların terekedeki haklardan ne şekilde yararlanabileceği; hangi durumlarda kendisine mirasbırakanından intikal eden borçlarından tüm malvarlıklarıyla birliktemüteselsilen sorumlu olabileceklerini biliyor olmaları önem taşır. Bu nedenle, izlenecek usul ve esasların belirlenmesinde en doğru hukuki yardımın alınmasında büyük fayda vardır.

Bir diğer önemli husus ise, mirasçıların yasal miras payları, saklı paylar ve murisin tasarruf özgürlüğüne dahil kısmının tespitidir. murisin tasarruf özgürlüğü olsa da yine de kanunun çizdiği sınırlar içerisinde serbestçe tasarruf edebilmesini ifade eder. ölüme bağlı tasarruflar tasarruf özgürlüğünü aşmamalıdır. Yasal miras payı demek, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf yapılmamış olması durumunda yasal mirasçılarının terekeden alacağı pay anlamına gelmektedir. Saklı pay ise, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruf ile üzerinde tasarruf edemeyeceği miktara denir.

Miras sözleşmesi ve vasiyetname, ölüme bağlı birer tasarruf olarak karşımıza çıkarlar. Her ikisi de işlevi itibariyle aynı gözükse de hazırlanış şekillerinde farklılık söz konusudur. Vasiyetname, miras sözleşmesi veya mirasa ilişkin diğer hususlarda danışmanlık hizmeti, takip ya da tenkis davaları, miras sebebiyle istihkak davaları, mirasta denkleştirme davaları vb. gibi davalar büyük bir titizlikle müvekkillerimiz lehine çözüme kavuşturulmaktadır.

15+

YILLIK TECRÜBE
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china