İdare Hukuku

Samsun İdare Hukuku Avukatı

İKİZLER HUKUK

Samsun İdare Hukuku Bürosu ve Avukatlık Ofisi

Bir kamu hukuku dalı olan idare hukuku, temelini anayasamızdan almaktadır. Bu hukuk dalında taraflardan birinin ‘’idare’’ olması söz konusudur. Kişilerin temel hak ve hürriyetlerine karşın, kamuya tanınmış olan ayrıcalıkların stabilize edilmesi sağlanır. İdare hukuku, hukuki yapısı itibariyle özel hukuk dallarından oldukça farklıdır. Öncelikle idare, kamu gücü ayrıcalık ve yetkileriyle donatılmıştır. İdare tüm bu ayrıcalık ve yetkilerini kullanırken, aynı zamanda kamu yaratını gerçekleştirmek ve kamu düzenini sağlamakla görevlidir.

 

Bireylerin, kamu gücünün gerçekleştirmiş olduğu idari işlemlere karşı iptal davası açabilme hakları söz konusu olup; bu davalar, bu konuda hukuki bilgi ve mesleki tecrübeye sahip kimseler tarafından takip edilmeli ve yürütülmelidir. Bu davaların amacı, idarenin bireylere ilişkin gerçekleştirmiş olduğu işlemleri hukuka uygun hale getirmektir. Açılmış olan iptal davası sonucu verilen karar yalnızca davayı açan kimseyi değil herkesi ilgilendireceği için, her türlü öznel yargıdan uzak, objektif bir karar olma niteliğini taşımalıdır.

Buna karşın, tam yargı davaları, kişilerce idareye karşı açılabilen ve aynı zamanda hukuk büromuz tarafından yürütülmekte olan dava türleri kapsamındadır. Tam yargı davalarında en çok karşılaşmış olduğumız tür, tazminat davaları olarak ortaya çıkmaktadır.

 

Ayrıca, belediye cezalarına karşı iptal davaları, idarenin düzenleyici işlemlerine karşı iptal davaları, kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma halinde ya da kamu ihalelerinin hukuki şartlarının ifası ya da ihaleler sürecinde yaşanabilecek olan hukuki ihlallerin çözümü için müvekkillerimizi idare mahkemelerinde temsil etme üzerine çalışmalarımız mevcuttur.

15+

YILLIK TECRÜBE
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china